Opłaty za przedszkole

Wysokość czesnego jest zależna od ilości godzin, które dziecko spędza w przedszkolu.

Dyżury sobotnie są dodatkowo płatne:

  1 sobota = 25 zł + 11 zł stawka żywieniowa

Opłata podstawowa obejmuje już wszystkie zajęcia dodatkowe, czyli:

  • język francuski
  • język angielski
  • balet
  • rytmikę
  • religię
  • naukę gry w szachy
  • comiesięczne wyjazdy do kulkolandii
  • karate
  • zajęcia logopedyczne
  • opiekę psychologa, pediatry

Opłaty są pobierane do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe.

Cennik opłat

ilość godzin
opłata podstawowa
stawka za żywienie
do 6
240 zł
11 zł
do 9
310 zł
11 zł
do 11
370 zł
11 zł