ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

DRODZY PAŃSTWO PROSIMY PAŃSTWA O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECI ORAZ W PRZYPADKU POWROTÓW Z PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH. PROSIMY ZWRACAĆ UWAGĘ NA HIGIENĘ DZIECI ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH. BĘDZIEMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WSZELKIE SYMPTOMY CHOROBOWE, JAKIE POJAWIAJĄ SIĘ U DZIECI. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE RÓŻNE CHOROBY ROZWIJAJĄ SIĘ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI […]

Read More