Kontakt z nauczycielami

Witam Państwa serdecznie Na wstępie, w imieniu własnym oraz całego zespołu pragnę Państwu serdecznie podziękować za wsparcie i każde dobre słowo kierowane do nas. Dodajecie nam Państwo skrzydeł. Z uwagi na to, iż chcielibyśmy stworzyć maksimum możliwości do kontaktu Państwa oraz dzieci z nauczycielami, przekazuje Państwu służbowe adresy mailowe nauczycieli z poszczególnych grup. Zachęcamy Państwa […]

Read More