WSZYSTKICH PAŃSTWA SERDECZNIE PROSIMY O PRZEKAZANIE DO NAUCZYCIELI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH ORAZ O KONTYNUACJI NAUCZANIA W NASZYM PRZEDSZKOLU W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM. INFORMACJA TA JEST NIEZBĘDNA DO ZAPLANOWANIA REKRUTACJI ORAZ PRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO.

DZIĘKUJEMY