Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS oraz MPiPS, do dnia 6 maja przygotowujemy przedszkole zgodnie z procedurami reżimu sanitarnego ( pismo w załączniku ). 

Nieodłącznym elementem tych przygotowań jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej, która będzie świadczyć opiekę dla dzieci w formie stacjonarnej, ale jednocześnie wciąż realizować podstawę programową w edukacji zdalnej. 

W związku z tym, moją decyzją pierwszeństwo do skorzystania z opieki stacjonarnej w przedszkolu mają:

  • te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
  • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Bardzo Państwa proszę, by pod numerem telefonu 530-057-356 zgłaszać chęć skorzystania z opieki stacjonarnej w przedszkolu w MIESIĄCU MAJU,  w formie:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Okres w jakim macie Państwo zamiar skorzystać z opieki stacjonarnej
  3. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu. 

BRAK INFORMACJI DO DNIA 30 KWIETNIA, BĘDĘ TRAKTOWAŁA RÓWNOZNACZNIE Z REZYGNACJĄ ZE ŚWIADCZENIA OPIEKI STACJONARNEJ W PRZEDSZKOLU. 

Na podstawie tych informacji jestem w stanie przygotować placówkę i kadrę tak, by zachować maksymalne środki ostrożności i higieny pracy, a przede wszystkim opieki dla dzieci. 

Jest to dla nas wszystkich bardzo duże wyzwanie i trudny czas, dlatego też uważam, iż kluczem to bezpiecznego funkcjonowania nas wszystkich a jednocześnie powrotu choć w części do aktywności życiowej i zawodowej jest ZDROWY ROZSĄDEK, o który serdecznie proszę.