DNIA 18 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA. SERDECZNIE PROSIMY, BY WSZYSTKIE DZIECI W TYM DNIU BYŁY ODŚWIĘTNIE UBRANE. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 9:30 I JEST TO IMPREZA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA – BEZ UDZIAŁU RODZICÓW.