DRODZY PAŃSTWO

NA PÓŁECZCE PAŃSTWA DZIECKA ZNAJDUJĄ SIĘ W KOPERCIE ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA. ZAŚWIADCZENIE TO NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY W PAŃSTWA REJONIE, DO KTÓREGO DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ.

POZDRAWIAM M.N.