SZANOWNI  PAŃSTWO

                     UPRZEJMIE  INFORMUJĘ , IŻ W  ZWIĄZKU Z  OTRZYMANIEM OD  KONTRAHENTÓW W  DNIU  DZIEJSZYM NOWYCH CENNIKÓW DOTYCZĄCYCH  DOSTARCZANYCH  PRODUKTÓW , WYWOZU  ŚMIECI ORAZ  MEDIÓW , JESTEM  ZMUSZONY  ZMIENIĆ  STAWKI  ŻYWIENIOWE  W  PAŃSTWA  PLACÓWCE Z  DNIEM  01  LUTEGO  2020  ROKU. CENY ULEGNĄ ZMIANIE   O  50  GROSZY NA  ŚNIADANIU I  DRUGIM ŚNIADANIU ( 25 GROSZY NA  POSIŁKU)  ORAZ  50  GROSZY NA OBIEDZIE  I  PODWIECZORKU ( 25 GROSZY NA  POSIŁKU). 

                        NADMIENIAM ,  IŻ  ZMIANA  CEN  NIE  WYNIKA  Z  CHĘCI  ZYSKU , LECZ  Z DRASTYCZNEJ  ZMIANY  CEN  ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH ( MIĘSA , WĘDLINY , NABIAŁ , PIECZYWO , WARZYWA , OWOCE , MROŻONKI , ARTYKUŁY POCHODNE )   ORAZ   NARZUCONYCH  ODGÓRNIE  PRZEZ  PAŃSTWO  STAŁYCH  OPŁAT ( ŚMIECI , PRĄD , GAZ , WYPŁATY PRACOWNICZE , OPŁATY  Z  TYTUŁU  ZUS , ŚWIADCZENIA O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM).

                          PRAGNĘ  PRZYPOMNIEĆ , IŻ  WYMOGI  USTAWOWE  ORAZ  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE  SĄ  BARDZO  RYGORYSTYCZNE  DLA  ŻYWIENIA  ZBIOROWEGO  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  I  JESTEŚMY  ZOBLIGOWANI  DO  STOSOWANIA  ŚCIŚLE  OKREŚLONYCH  PROCEDUR  ŻYWIENIOWYCH. CAŁY  CZAS  ŻYWIENIE  W  PAŃSTWA  OBIEKCIE  PODLEGA  NADZOROWI MERYTORYCZNEMU  ZE  STRONY  DIETETYKA  ORAZ  FORMALNEMU  ZE  STRONY  ODPOWIEDNICH  SŁUŻB.

                       NINIEJSZYM  BARDZO  DZIĘKUJĘ  ZA  ZROZUMIENIE  ZAISTNIAŁEJ  SYTUACJI.

Z  WYRAZAMI  SZACUNKU

                                                                                                NOWAK  JACEK

SZANOWNI PAŃSTWO

DROGĄ NEGOCJACJI DYREKTOR PRZEDSZKOLA ZANIŻYŁA KWOTĘ PODWYŻKI, W ZWIĄZKU Z TYM OD DNIA 1 LUTEGO KWOTA DZIENNEGO WYŻYWIENIA WYNIESIE 12,50 ZŁ ( PODWYŻCE ULEGNIE JEDYNIE KWOTA OBIADOWA ).

Pozdrawiam M.N