PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU INFORMACJĘ Z CATERINGU:

KOMPLEKSOWA  OBSŁUGA  WESEL                                     

     I  IMPREZ  TOWARZYSKICH                                               

          MGR  JACEK  NOWAK                                                

32-500  CHRZANÓW  UL.SIENKIEWICZA  15\21                               

              TEL.   +48   601  861673                                                           

KONTO  15 1020 2384 0000 9602 0009 4417     

NIP 628-104-63-49         REGON 272636307                                          

biuro@jaceknowak.pl        www.jaceknowak.pl                               

www.facebook.com/jacek.nowak.catering                                CHRZANÓW  29.09.2020            

SZANOWNI  PAŃSTWO

                     UPRZEJMIE  INFORMUJĘ , IŻ W  ZWIĄZKU Z  OTRZYMANIEM OD  KONTRAHENTÓW NOWYCH CENNIKÓW DOTYCZĄCYCH  DOSTARCZANYCH  PRODUKTÓW   , JESTEM  ZMUSZONY  ZMIENIĆ  STAWKI  ŻYWIENIOWE  W  PAŃSTWA  PLACÓWCE Z  DNIEM  01   LISTOPADA   2020  ROKU. CENY ULEGNĄ ZMIANIE   O  50  GROSZY  NA  OBIEDZIE ORAZ  25  GROSZY  NA  II  ŚNIADANIU  I  25  GROSZY  NA  PODWIECZORKU. CENA  ŚNIADANIA  POZOSTAJE  BEZ  ZMIAN.

                        NADMIENIAM ,  IŻ  ZMIANA  CEN  NIE  WYNIKA  Z  CHĘCI  ZYSKU , LECZ  Z DRASTYCZNEJ  ZMIANY  CEN  ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH ( MIĘSA , WĘDLIN , NABIAŁU , PIECZYWA , WARZYW , OWOCÓW , MROŻONEK , ARTYKUŁÓW  POCHODNYCH  )   .

                          PRAGNĘ  PRZYPOMNIEĆ , IŻ  WYMOGI  USTAWOWE  ORAZ  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE  SĄ  BARDZO  RYGORYSTYCZNE  DLA  ŻYWIENIA  ZBIOROWEGO  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  I  JESTEŚMY  ZOBLIGOWANI  DO  STOSOWANIA  ŚCIŚLE  OKREŚLONYCH  PROCEDUR  ŻYWIENIOWYCH. CAŁY  CZAS  ŻYWIENIE  W  PAŃSTWA  OBIEKCIE  PODLEGA  NADZOROWI MERYTORYCZNEMU  ZE  STRONY  DIETETYKA  ORAZ  FORMALNEMU  ZE  STRONY  ODPOWIEDNICH  SŁUŻB.

                       NINIEJSZYM  BARDZO  DZIĘKUJĘ  ZA  ZROZUMIENIE  ZAISTNIAŁEJ  SYTUACJI.

Z  WYRAZAMI  SZACUNKU

                                                                                                NOWAK  JACEK

STAWKA ŻYWENIOWA, W POROZUMIENIU Z PANEM NOWAKIEM, ULEGNIE ZMIANIE W NASZYM PRZEDSZKOLU O 0,50 ZŁ, ZATEM STAWKA ŻYWIENIOWA CAŁODZIENNA BĘDZIE WYNOSIĆ 13 ZŁ. TYLE MOGŁAM ZROBIĆ.

ZMIANA NASTĘPUJE Z DNIEM 1 LISTOPADA 2020 ROKU. 

POZDRAWIAM M.N.