Witaj na stronie Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disney'a w Chrzanowie

Kadra

Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej. W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarz pediatra.

Magdalena Nowak

Magdalena Nowak – dyrektor przedszkola

Pedagog zdrowia, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta ustawień systemowych, trener Mindfulness i redukcji stresu w trakcie szkolenia.

Holistic Wellness Coach w trakcie szkolenia.

W swojej pracy kieruję swoją uwagę na dziecko i jak najlepszy jego rozwój w atmosferze akceptacji , empatii i wolności wyrażania siebie.

Joanna Miarka - Żukowska

Joanna Miarka – Żukowska zastępca dyrektora, nauczyciel wychowania przedszkolnego
Psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia magisterskie na kierunku psychologia specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyłam ponadto studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz  zarządzania oświatą.

Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzebę doświadczania oraz poznawania. Chciałabym, aby dzięki mojej pracy dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, same poszukiwały i odkrywały odpowiedzi na nurtujące je pytania, by były samodzielne i wierzyły we własne możliwości.

Arabskie przyłowie mówi: „Dzieci są skrzydłami człowieka”. Moją misją jako psychologa jest dbanie o zdrowy i harmonijny rozwój dzieci metaforycznych „skrzydeł” by w przyszłości mogły sięgać po marzenia oraz z uśmiechem i odwaga podejmowały coraz to trudniejsze wyzwania.

Elżbieta Braś

mgr Elżbieta Braś – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Oligofrenoedagog
Logopeda

Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku geografia o specjalności Kształtowanie i Ochrona Środowiska, z przygotowaniem pedagogicznym.

Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu:

– Zarządzanie Oświatą (2009 r.)
– Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (2014 r.)
– Oligofrenopedagogika (2016 r.)
– Logopedia (2022 r.)

Jest osobą: obowiązkową, rzetelną, sumienną, godną zaufania, bezkonfliktową, odpowiedzialną
i systematyczną, o wysokiej kulturze osobistej.

Nie boi się nowych wyzwań, nastawiona na wszechstronny rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.

Nauczanie dzieci to jej pasja i marzenie.

Anna Głuch

Anna Głuch
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Logopeda

Z wykształcenia jestem pedagogiem i logopedą.  W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. Uważam, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka. Doceniam kreatywność i zaangażowanie dzieci, motywuję ich do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku.
Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy swoich podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które na długo zostają w pamięci oraz wynagradzają trud tej pracy. W przedszkolu dodatkowo pracuję jako logopeda zajmujący się diagnozą
i terapią logopedyczną w pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie mowy i komunikacji. 

Kamila Nowak
Kamila Urbańczyk – Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Oligofrenopedagod, trener TUS

Jestem osobą otwartą, szczerą i życzliwą. Znam realia zawodu nauczyciela, sprawdzam się w codziennej pracy i świetnie odnajduję się w zespole.