Witaj na stronie Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disney'a w Chrzanowie

Oferta dydaktyczna przedszkola

Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya oferuje bogaty program zajęć edukacyjno – wychowawczych, który realizowany będzie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Priorytety

Priorytety :

  • Wychowanie i edukacja dzieci we współpracy z rodzicami.
  • Wzorowa, troskliwa opieka i wychowanie ku wartościom.
  • Ciągły rozwój osobowości i sfery emocjonalnej dziecka.
  • Troska o zdrowie fizyczne dziecka.
  • Wzorcowa placówka ułatwiająca rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
  • Elastyczna placówka przedszkolna dostosowana ściśle do potrzeb rodziców.
Program przedszkola zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka zarówno fizyczny, intelektualny, społeczny i kreatywny. Program w swej treści dotyczy następujących obszarów tematycznych: edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, moralnej, społecznej, twórczej, zdrowotnej jak też będzie zawierał elementy profilaktyki logopedycznej.