Witaj na stronie Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disney'a w Chrzanowie

Pierwsze dni w przedszkolu

Dziecko, które po raz pierwszy przekracza progi przedszkola wchodzi w środowisko zupełnie mu nieznane.

Dla dwuletniego dziecka, które w interakcjach z innymi szczególnie ceni bezpośredni kontakt z dorosłymi, sytuacja ta może być wyzwaniem. Wychowawcy nie są w stanie skupić się wyłącznie na pojedynczym maluchu, gdyż ich zadaniem jest zapewnienie opieki całej grupie. Dodatkowo, codzienne rutyny, takie jak jedzenie, przebieranie się, odpoczynek czy załatwianie potrzeb fizjologicznych, są organizowane inaczej niż w domowym zaciszu.

W takich okolicznościach, niezbędne jest wsparcie dla dziecka w procesie dostosowania się do życia przedszkolnego. Tylko kompletna adaptacja umożliwi pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego malucha i korzystanie z edukacyjnych propozycji przedszkola bez żadnych barier.

W naszym przedszkolu przykładamy dużą wagę do tego, aby adaptacja przebiegała bezproblemowo. Starannie poznajemy oczekiwania rodziców oraz pasje i zainteresowania dzieci, korzystając z ankiet wypełnianych przez rodziców razem z formularzem zgłoszeniowym.

W odniesieniu do dzieci –  umożliwiamy im pierwsze bliższe kontakty z przedszkolem poprzez:
 
 • zapoznanie dzieci z nauczycielkami prowadzącymi grupę,
 • stopniowe przybliżanie dziecku otoczenia, w którym będzie przebywało,
 • zapoznanie z innymi dziećmi,
 • przełamywanie bariery lęku przed nieznanym środowiskiem,
 • kształtowanie w dziecku przekonania, że w przedszkolu jest wesoło i bezpiecznie
W odniesieniu do Rodziców:
 
 • wspólne z dzieckiem pokonywanie bariery leku przed nieznanym środowiskiem,
 • poznanie atmosfery panującej w przedszkolu,
 • obserwowanie własnego dziecka na tle innych dzieci,
 • lepsze poznanie nauczycielek i personelu przedszkola
Po kilku, kulkunastu dniach pobytu w przedszkolu dziecko :
 • spokojnie rozstaje się z rodzicami/opiekunami,
 • rozumie iż pobyt w przedszkolu jest czasowy, a kończy się powrotem do domu z rodzicami /opiekunami,
 • ma zaufanie do nauczycielki – wychowawczyni, oraz innych pracowników przedszkola,
 • uczestniczy w życiu grupy,
 • posiada koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić,
 • jest świadome, że może zwrócić się z prośbą, problemem do nauczycielki,
 • wie, że może współdecydować,
 • zna i stosuje zasady współżycia w grupie,
 • zna zasadę nie oddalania się od grupy,
 • stosuje zasady bezpiecznej zabawy, bezpiecznego zachowania się